SVETA MISA I NAGOVOR BRAČNIM PAROVIMAUmirovljeni biskup Ratko Perić predslavio je sv. Misu u Stocu i održao predavanje za župne bračne parove, u nedjelju 21. veljače 2021.

Od godine 2010., svake je prve nedjelje u korizmi biskup Ratko predvodio sv. Misu u Stocu i održao nagovor supružnicima stolačke župe. Tako je bilo i ove godine. Biskupa su pred crkvom dočekali župnik don Rajko i župni ministranti. U 11.00 sati jeknula su sva tri župna zvona i najavila svečanu sv. Misu, u kojoj je koncelebrirao i župnik. Potom se procesija s povećim brojem ministranata uputila ispred sakristije crkvenim dvorištem na velika ulazna vrata prema glavnom oltaru. Pjevački zbor „Mladi“ intonirao je s kora pučku korizmenu pjesmu: „O, Isuse, daj da pjevam“, a sav je puk u dvoglasju prihvatio.

Na početku sv. Mise župnik je sve nazočne pozdravio, zahvalan Bogu na veliku broju okupljena puka koji se našao i u crkvi i na crkvenom platou raspoređen, koliko je mogao, prema propisanoj mjeri. Na koru pjevači, oko oltara ministranti, a mala djeca ispred oltara poredana kao cvjetna ikebana. Uključena su i vanjska pojačala tako da se sve iz crkve moglo dobro pratiti. Župnik je zahvalio predvoditelju Euharistijskoga slavlja, podsjećajući i na radosne trenutke i na ozbiljne kušnje te ga pozvao da Božji puk uvede u Misno otajstvo.

Biskup je uzvratio zahvalom na pozdravima i spomenuo da prikazuje sv. Misu za cijelu župu sa župnikom na čelu, te sve vjernike potaknuo na skrušeno kajanje. Mladi su pjevali dijelove sv. Mise s pučkim korizmenim pjesmama, u koje se uključio sav narod.

Liturgijska čitanja i molitvu vjernika pročitali su mladi, psalam „Milosrdan je i milostiv Gospodin“ pjevao je jedan mladić s kora, a župnik je navijestio Evanđelje po sv. Marku.

Biskup je svojim riječima izrekao propovijed, temeljenu na evanđeoskom odlomku.  

- Najprije je naveo kako je sva zemlja, neživi i živi stvorovi, bez dara slobode: i ribe u moru i biljke na zemlji i životinje u šumi i ptice u zraku.

- Samo je čovjek stvoren kao biće s darom slobode koja uključuje odgovornost: tko izabere dobro, istinito i lijepo čeka ga vječna nagrada, a tko bira laži, zloću i ružnoću čeka ga trajna kazna. Jednako to vrijedi i za bezbrojna duhovna bića na nebu kao i za tjelesno-duševna bića na zemlji.

- Prvi su ljudi, naši praroditelji, stavljeni na kušnju da se slobodno i odgovorno opredijele u odnosu na Boga. Oni su, na žalost, podlegli, opredijelili se ukrivo, poslušni đavlu, a neposlušni Bogu. Izgubili su izvorno prijateljstvo sa svojim Stvoriteljem.

- Ali ih Bog nije ostavio pod vlašću vječne smrti nego im je s otkupljenjem milosrdno pritekao u pomoć da ga tražeći nalaze.

- U Evanđelju se obično navode razne prigode gdje je đavao kušao i Isusa Krista, a kamoli ne će napastovati i svakoga od nas. Ali Gospodin je otjerao napasnika od sebe i dao nam primjer kako bismo i mi trebali postupati u svome životu.

- Nije dosta samo Isusov primjer, nego nam je potrebna i njegova pomoć koju molimo kada izgovaramo zaziv u Očenašu: I ne uvedi nas u napast, nego nas izbavi od Zloga!

- Gospodin nas je poučio da se milostinjom, postom i molitvom najuspješnije odupiremo požudi očiju, tijela i oholosti života.      

Za sv. Pričest brojni su vjernici pristupili u dva reda pred oltar da se, skrušeni, okrijepe euharistijskim Isusovom. A toj skrušenosti pridonosila je s kora tradicionalna i omiljena korizmena melodija koju je jedna djevojka svojim tonom otvarala, a vjernici u dva glasa sudjelovali u Gospinim patnjama i plaču prateći Isusa na Kalvariju. Na kraju je župnik, pročitavši oglase, zahvalio biskupu i najavio njegovo predavanje bračnim parovima. S misnim blagoslovom oglasio se i podnevni zvuk župnih zvona.

Nakon predavanja bračnim je parovima podijeljena Biskupova knjiga, objavljena prošle 2020. godine: „Pođite i propovijedajte“, razne propovijedi održane izvan hercegovačkih biskupija. Svi su sudionici predavanja potom pozvani u župnu dvoranu na čašćenje onim što su darežljive ruke župljanki donijele, župnik se pobrinuo za osvježavajuće piće, a djevojke iz „Angelusa“ nazočne su poslužile kavom i čajem.

Čuli su se komentari da je ovakvo druženje i u crkvi poslije sv. Mise i u dvorani preporučljivo i da bi dumo dobro učinio da se ovakva praksa „prve kršćanske zajednice“ ne prekida unatoč raznim kugama i zarazama.  

Biskupov nagovor

Poslije sv. Mise ostalo je oko 50 bračnih parova, raspoređenih po klupama. Biskup je održao predavanje navodeći konkretan biblijski primjer nedosljednosti dvoje supružnika, koji su tragično završili.  

- Prva je kršćanska zajednica više vremena živjela pod vodstvom Apostola. Svi su članovi prihvatili određena pravila i po njima nastojali živjeti. Trudili su se radom ruku svojih pridonositi toj zajednici, kako je već tko mogao. Bili su to dragovoljni prinosi i prilozi. Čovjek proda njivu ili 100 litara vina, on raspolaže s utrženim novcem. Hoće li nešto dati u zajedničku kasu, koliko će dati, to ovisi o njegovoj slobodnoj volji. Ako želi u kasu staviti sve, prijavi se, primi priznanicu, i može dolaziti svaki dan u zajednicu na obroke i na konačište. Onaj prodao vola i sav novac donio do nogu apostola. Vrijedan prinos. Ali ne može se nastupati dvolično: da kažeš kako si prodao ogradu i u njoj 20 ovaca i sav novac dao apostolima, a nisi. I da živiš od zajednice. Ne možeš od zajednice karitasove usluge primati, a u zajednicu nikada ništa ne uložiti. I caritas ima pravila i pravdu.      

- U Jeruzalemu živio jedan bračni par: muž Ananija i supruga mu Safira. Biblija ne spominje da su imali djece. Odmah nakon Isusova uskrsnuća, u prvom valu obraćenja, i njih se dvoje obratilo na kršćanstvo. Obratiti se znači živjeti po pravilima ili zapovijedima Kristovim. A zapovijedi znaš:

Prvo, Boga priznaj da postoji, da je tvoj Stvoritelj, da ti je Uzdržavatelj i da će ti biti Sudac na kraju, u vječnosti.

Drugo, Boga ne psuj jezikom, ne vrijeđaj i ne bogohuli, nego ga:

Treće, poštuj svečanim danom tako da mu se moliš, da ga častiš, osobito pohađanjem sv. Euharistije.

Četvrto, roditelje svoje poštuj, a ne preziri i ne vrijeđaj, ni žive ni mrtve. Nitko ti nije učinio više dobra od njih, odmah iza Boga.

Peto, poštuj život: začeto rodi, a rođeno ljuljaj, a ni u kojem slučaju ne pobacuj i ne ubijaj.

Šesto, poštuj tijelo, i svoje i tuđe, i ne griješi bludno ni sa sobom ni s drugima.

Sedmo, poštuj imovinu i svoju i tuđu. Svakomu njegovo po pravdi.

Osmo, poštuj istinu, nikada, nikomu na štetu ne laži.

Deveto, ne poželi tuđega ženidbenog druga

Deseto, ne poželi nikakve stvari bližnjega svoga. 

Sve su ove zapovijedi u čovjekovu razumu i srcu, u savjesti. Svakomu je jasno da je ovo pravo i pravda, a drugi je padež i čovjekov pad što svatko ne živi po ovim Božjim pravilima, nego zlorabi svoju slobodu, koja će jednom biti pozvana na odgovornost.  

- U čemu su sagriješili Ananija i Safira?  Biblija je knjiga bez kompleksa: pošteno iznosi i najnepoštenije čine, pa gdje god oni bili i na koga se god oni odnosili. Ona donosi i padove svetoga Petra, a da ne donese grijehe i drugih članova kršćanske zajednice.

- Muž Ananija: „Neki pak čovjek po imenu Ananija, zajedno sa svojom ženom Safirom proda imanje pa u dogovoru sa ženom odvoji nešto od utrška, a samo jedan dio donese i postavi pred noge apostolima. Petar mu reče: "Ananija, zašto ti Sotona ispuni srce te si slagao Duhu Svetomu i odvojio od utrška imanja? Da je ostalo neprodano, ne bi li tvoje ostalo; i jednoć prodano, nije li u tvojoj vlasti? Zašto si se na takvo što odlučio? Nisi slagao ljudima, nego Bogu!" Kako Ananija ču te riječi, sruši se i izdahnu. I silan strah spopade sve koji su to čuli. Nato ustanu mladići, poviju ga, iznesu i pokopaju“ (Dj 5,1-6).

- Ananija prodao svoje imanje, donio dio utrška do nogu apostola, a drugi dio odvojio. Prijavio Apostolima da je sav utržak dao u zajednicu i želi živjeti od zajedničke kase i kazana.

Petar zovne Ananiju na ordinarijat. Razgovor je tekao po prilici ovako:

            - Ananija, gdje si to bio?

            - Evo, ovaj, na njivi, prodavao sam njivu.

            - Za koliko si je prodao?

            - Za tisuću šekela, koliko sam ti i dao.

            - Jesi li dao sve u novčić?

            - Jesam, ni manje ni više. I zatrese se Ananija pred Petrovim sudom.  

            - A koliko si zatrpao iza kuće u zemlju? uprije Petar oči u Ananijino zaobilaženje.

            - Jednu hiljadarku, promuca i pocrveni Ananija, spusti oči preda se.

            - Zašto ti Sotona ispuni srce, te si slagao Duhu Svetomu i odvojio od utrška imanja, a rekao da si sve donio?

            - Pobojao sam se bolesti i starosti, i za sebe i za ženu, odgovori Ananija.

            - Zar se Bog ne brine i u vašoj starosti i bolesti? Jesi li mogao ostaviti i ovo za sebe?

            - Jesam.

            - Znači, ne samo da si ukrao nego si i slagao. Kršćanin, pa laže. Ne samo laže, nego i krade?

- Ananija se sruši koliko je dug i širok. I izdahnu.

            Ljudi mu pristupe, poviju ga, odnesu i pokopaju.

- Petar i Safira: „Nakon otprilike tri sata uđe njegova žena ne znajući što se dogodilo. Petar joj reče: "Reci mi, jeste li za toliko dali imanje?" Ona odgovori: "Da, za toliko." A Petar će joj: "Što vam bi da se složiste iskušati Duha Gospodnjega? Eto na vratima nogu onih koji ti pokopaše muža! I tebe će iznijeti!" Ona se umah sruši do njegovih nogu i izdahnu. Oni mladići uđu, nađu je mrtvu, iznesu je i pokopaju uz muža. I silan strah spopade cijelu Crkvu i sve koji su to čuli“ (Dj 5,7-11).

Nakon otprilike tri sata, uđe Petru na ordinarijat i Ananijina žena Safira, ne znajući što se dogodilo s mužem. Petar je upita:

            - Gospođo, reci mi, jeste li za dvije tisuće šekela prodali imanje?

            - Jesmo, prizna žena otprve.

            - Koliko ste donijeli u zajedničku kasu?

            - Oko polovicu, čini mi se.

            - A drugu polovicu?

            Žena stade drhtati ko prut, krv joj se sledi u venama...

            - Muža su ti prije dva-tri sata iznijeli. Čim se grobari vrate, i tebe će uzeti... I nju kap udari i sruši se do Petrovih nogu. I izdahnu.

            - „Kakve su ovo smrtne kazne?“ promucaše oni što protrnuše unaokolo. Bog ih je pripustio u početku da se ljudi opamete i okrenu pravim putom. "I silan strah spopade cijelu Crkvu" (5,11). Petar na karizmatski način vježba disciplinu cijele zajednice. Ako ćemo živjeti kako Bog zapovijeda, onda je jednako vrijedna i sedma i osma, i šesta i peta Božja zapovijed.

            Kada bi danas bilo takvih kazna zbog kradljivaca i lažljivaca, rijetki bi hodali po zemlji... 

Što je zapravo najtragičnije u ovome bolnom događaju? - Eto to što nam se čini da se ovo dvoje - Ananija i Safira - nisu imali kada ni skrušiti, ni ispovjediti, ni zamoliti oproštenje, ni pokajati, ni popraviti. Iznenadna smrt. Je li Isus na nju stalno upirao prstom: Ne znate dana ni časa…

            Teško će se obitelj ne raspasti ako i one sitne krađe u njoj prevladavaju, a sitne se laži iz dana u dan nagomilavaju. Više malih krađa stvara veliku krađu, a više malih laži stvara grudu velike laži. Ako ti je tako u kući, kako možeš očekivati Božji blagoslov?

korizma1_01.jpg korizma1_02.jpg korizma1_03.jpg

korizma1_04.jpg korizma1_05.jpg korizma1_06.jpg

korizma1_07.jpg korizma1_08.jpg korizma1_09.jpg

korizma1_10.jpg korizma1_11.jpg korizma1_12.jpg

korizma1_13.jpg korizma1_14.jpg korizma1_15.jpg

korizma1_16.jpg korizma1_17.jpg korizma1_18.jpg

korizma1_19.jpg korizma1_20.jpg korizma1_21.jpg

korizma1_22.jpg korizma1_23.jpg korizma1_24.jpg

korizma1_25.jpg korizma1_26.jpg korizma1_27.jpg

korizma1_28.jpg korizma1_29.jpg korizma1_30.jpg

korizma1_31.jpg korizma1_32.jpg korizma1_33.jpg

korizma1_34.jpg korizma1_35.jpg korizma1_36.jpg

korizma1_37.jpg korizma1_38.jpg korizma1_39.jpg

korizma1_40.jpg korizma1_41.jpg korizma1_42.jpg

korizma1_43.jpg korizma1_44.jpg korizma1_45.jpg

korizma1_46.jpg korizma1_47.jpg korizma1_48.jpg

korizma1_49.jpg